Κοπή πίτας 2018 CENTRAL MEDICAL PARK – LIFECHECK

Ευχαριστούμε τους φίλους και συνεργάτες που μας τίμησαν με την παρουσία τους στην κοπή της πίτας του κέντρου μας !!!

Ιατρικό-Νοσηλευτικό προσωπικό

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Κοπή πίτας 2018 CENTRAL MEDICAL PARK – LIFECHECK”

Τμήμα ορθοπαιδικής – Έναρξη συνεργασίας με τον ορθοπαιδικό χειρουργό κ. Αγγελόπουλο Αθανάσιο

Αγγελόπουλος Αθανάσιος – Ορθοπαιδικός χειρουργός

Έναρξη συνεργασίας με τον ορθοπαιδικό χειρουργό κ. Αγγελόπουλο Αθανάσιο  για τη στελέχωση του τμήματος ορθοπαιδικής.

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τμήμα ορθοπαιδικής – Έναρξη συνεργασίας με τον ορθοπαιδικό χειρουργό κ. Αγγελόπουλο Αθανάσιο”

Τμήμα παιδιατρικής – Έναρξη συνεργασίας με την παιδίατρο Κα Αλησαβάκη Αικατερίνη

Αλησαβάκη Αικατερίνη – Παιδίατρος

Έναρξη συνεργασίας με την παιδίατρο Κα Αλησαβάκη Αικατερίνη για τη στελέχωση του τμήματος παιδιατρικής.

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τμήμα παιδιατρικής – Έναρξη συνεργασίας με την παιδίατρο Κα Αλησαβάκη Αικατερίνη”