Τμήμα ορθοπαιδικής – Έναρξη συνεργασίας με τον ορθοπαιδικό χειρουργό κ. Αγγελόπουλο Αθανάσιο

Αγγελόπουλος Αθανάσιος – Ορθοπαιδικός χειρουργός

Έναρξη συνεργασίας με τον ορθοπαιδικό χειρουργό κ. Αγγελόπουλο Αθανάσιο  για τη στελέχωση του τμήματος ορθοπαιδικής.

Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τμήμα ορθοπαιδικής – Έναρξη συνεργασίας με τον ορθοπαιδικό χειρουργό κ. Αγγελόπουλο Αθανάσιο»

Τμήμα Γενικής χειρουργικής- Έναρξη συνεργασίας με το γεν. χειρουργό κ. Δρίτσα Σπυρίδωνα

Δρίτσας Σπυρίδων – Χειρουργός

Έναρξη συνεργασίας με το γενικό χειρουργό κ. Δρίτσα Σπυρίδωνα για τη στελέχωση του τμήματος γενικής χειρουργικής.

Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τμήμα Γενικής χειρουργικής- Έναρξη συνεργασίας με το γεν. χειρουργό κ. Δρίτσα Σπυρίδωνα»

Τμήμα παιδιατρικής – Έναρξη συνεργασίας με την παιδίατρο Κα Αλησαβάκη Αικατερίνη

Αλησαβάκη Αικατερίνη – Παιδίατρος

Έναρξη συνεργασίας με την παιδίατρο Κα Αλησαβάκη Αικατερίνη για τη στελέχωση του τμήματος παιδιατρικής.

Συνεχίστε την ανάγνωση του «Τμήμα παιδιατρικής – Έναρξη συνεργασίας με την παιδίατρο Κα Αλησαβάκη Αικατερίνη»