31η Μαιου 2021 – Παγκόσμια Ημέρα Διακοπής Καπνίσματος

31η Μαιου 2021

Παγκόσμια Ημέρα Διακοπής Καπνίσματος


Το κάπνισμα είναι η κύρια αποτρέψιμη αιτία θνησιμότητας, που ευθύνεται για περισσότερους από επτά εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως. Mε τις υπάρχουσες τάσεις αναμένεται δυστυχώς ότι το κάπνισμα θα προκαλέσει περισσότερους από οκτώ εκατομμύρια θανάτους, παγκοσμίως , κάθε χρόνο μέχρι το έτος 2030.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΗΠΑΤΟΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ

Οι όγκοι που αναπτύσσονται στο ήπαρ μπορεί να προέρχονται από το ίδιο το συκώτι οπότε και χαρακτηρίζονται σαν πρωτοπαθείς όγκοι του ήπατος (πρωτοπαθής καρκίνος του ήπατος) ή να αποτελούν μεταστάσεις (μεταστατικός καρκίνος του ήπατος) που προέρχονται από όγκους σε άλλα σημεία του ανθρώπινου οργανισμού όποτε και χαρακτηρίζονται σαν δευτεροπαθείς ή μεταστατικοί όγκοι του ήπατος. Οι περισσότεροι όγκοι του ήπατος είναι μεταστατικοί (μεταστατικός καρκίνος του ήπατος) καθόσον το ήπαρ αποτελεί δυστυχώς όργανο-στόχο για μία πληθώρα όγκων που αναπτύσσονται στο ανθρώπινο σώμα.

Οι πρωτοπαθείς όγκοι του ήπατος μπορεί να προέρχονται, από το ίδιο το ηπατικό παρέγχυμα (τα κύτταρα του ήπατος), από τα ενδοηπατικά χοληφόρα σωληνάρια που αποχετεύουν την χολή από το συκώτι, από τα αγγεία του ήπατος, από τα στοιχεία του συνδετικού ιστού που βρίσκονται εντός του ήπατος και δημιουργούν το στηρικτικό πλέγμα όπου επικάθονται τα ηπατοκύτταρα.