Ρευματολογικό

ΙΑΤΡΟΣ

Τσιάκαλου Βασιλική
Ρευματολόγος
Διευθύντρια Ρευματολογικής Κλινικής 401 Γ.Σ.Ν.Α.