Συνεργασία με Ιατρούς

Έναρξη συνεργασίας με τους Ιατρούς:
Μαρία Μαΐλη – Νευρολόγος
Βασίλειος Γιαννίκος – Νεφρολόγος
Χαράλαμπος Μασούρας – Ενδοκρινολόγος
Αθανάσιος Αγγελόπουλος – Ορθοπεδικός

Κοινοποιήστε τη σελίδα