Παθολογικής Ογκολογίας

ΙΑΤΡΟΣ

Σπάθας Νικόλαος

Παθολόγος – Ογκολόγος

Ο Σπάθας Νικόλαος είναι Παθολόγος – Ογκολόγος Επιστημονικά Υπεύθυνος του CENTRAL MEDICAL PARK Ιδιωτικού Πολυιατρείου στην Καλλιθέα. Παράλληλα είναι Επιμελητής Ογκολόγος στην Ογκολογική Κλινική του νοσοκομείου Metropolitan και στο Πρότυπο Κέντρο Κλινικών Μελετών του Ομίλου. Είναι πτυχιούχος ιατρικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ολοκλήρωσε την ειδικότητα της ογκολογίας στην Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας εκπαιδευτεί σε μεγάλες ογκολογικές κλινικές της Αθήνας. Απέκτησε μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον σχεδιασμό και την εκτέλεση κλινικών μελετών και είναι υποψήφιος διδάκτωρ του της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα, έχει παρακολουθήσει μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στον τομέα της γενετικής του καρκίνου και γενετικής συμβουλευτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες ( City of Hope, California και University of Chicago) και αποτελεί μέλος της Ένωσης Γενετικής του Καρκίνου και Γενετικής συμβουλευτικής των Ηνωμένων Πολιτειών (CCGCOP). Επιπλέον έχει λάβει μετεκπαίδευση στον καρκίνο του μαστού σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού Champalimaud Lisbon στην Πορτογαλία και University of Ulm στη Γερμανία). Ο κ. Σπάθας έχει πλήθος διαλέξεων και αναρτημένων ανακοινώσεων σε Εθνικά και Διεθνή ογκολογικά συνέδρια καθώς και δημοσιεύσεων σε διεθνή ιατρικά περιοδικά. Αναλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό διάγνωσης, σταδιοποίησης, θεραπείας και παρακολούθησης συμπαγών νεοπλασμάτων με κυριότερους τομείς εξειδίκευσης τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του πνεύμονα, την γενετική συμβουλευτική / σύνδρομα κληρονομικού καρκίνου / γονιδιακό έλεγχο και τους καρκίνους του γυναικολογικού συστήματος. Τέλος, συμμετέχει ενεργά ως ερευνητής σε πληθώρα ογκολογικών κλινικών μελετών με δυνατότητα ένταξης κατάλληλων ασθενών.