ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αιμιλιανός Στράτος - Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Στράτος Αιμιλιανός έλαβε τον τίτλο ειδικότητας το
2014 κατόπιν ειδίκευσης στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών. Κατέχει τον τίτλο «Fellow του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οφθαλμολογίας» (FEBO) μετά από εξέταση από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο της Οφθαλμολογίας (European Board of Ophthalmology-ΕΒΟ) το 2013. Το 2018
έλαβε την Άδεια εκτέλεσης Υπερήχων στην ειδικότητα της οφθαλμολογίας μετά από
εξέταση από επιτροπή του Υπουργείου Υγείας.
Είναι πτυχιούχος της ιατρικής σχολής Αθηνών (2005) καθώς και απόφοιτος του
τμήματος Οπτικής των ΤΕΙ Αθηνών (1999). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (Master of Science, MSc) από το διατμηματικό πρόγραμμα “Οπτική και Όραση”,
Πανεπιστημίου Κρήτης (2009). Στην διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος (Οκτ.2007–
Ιουλ.2009) ο ιατρός απέκτησε σημαντική εμπειρία στην διαθλαστική χειρουργική ως μέλος
της ερευνητικής ομάδας του Βαρδιννογιάννειου Εργαστηρίου Μεταμοσχεύσεων και
Μικροχειρουργικής του Οφθαλμού (ΒΕΜΜΟ, VEIC), Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής.
Διαθέτει δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά και ένα σημαντικό
αριθμό ανακοινώσεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια οφθαλμολογίας.
Μετά την λήψη της ειδικότητας ο ιατρός παρέμεινε για άλλα δύο χρόνια στο
Οφθαλμιατρείο Αθηνών, όπου απέκτησε σημαντική κλινική και χειρουργική εμπειρία. Την
διετία 2016-2018 εργάστηκε ως Επιμελητής Β’ στο Κέντρο Υγείας Σπάτων με ταυτόχρονη
συμμετοχή στις δραστηριότητες της Β’ Οφθαλμολογικής κλινικής του Οφθαλμιατρείου
Αθηνών.
Από τον Σεπτέμβριο του 2018 ο ιατρός ασκεί ιδιωτικό επάγγελμα. Τα πεδία
ενδιαφέροντος του στην οφθαλμολογία αφορούν την αντιμετώπιση παθήσεων των
βλέφαρων και της δακρυικής συσκευής, παθήσεων του προσθίου ημιμορίου όπως
κερατοειδοπάθειες και καταρράκτη. Έχει επίσης εμπειρία στην αντιμετώπιση του
γλαυκώματος καθώς και παθήσεων του αμφιβληστροειδούς, όπως, π.χ. στην αντιμετώπιση
της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας με ενδοβολβικές ενέσεις Ant-VEGF παραγόντων.