Ακτινολογικό

ΙΑΤΡΟΙ

Αργυρίου Παναγιώτης
Ακτινολόγος

Μουχασίρης Απόστολος
Ακτινολόγος

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Υπέρηχοι
  • Τρίπλεξ αγγείων
  • Ψηφιακές Ακτινογραφίες
  • Ψηφιακές Μαστογραφίες
  • Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
  • Πανοραμικές Οδοντοστοιχίας

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ
ΕΟΠΥΥ
ΓΕΣ
ΓΕΑ
ΓΕΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ