31η Μαιου 2021 – Παγκόσμια Ημέρα Διακοπής Καπνίσματος

31η Μαιου 2021

Παγκόσμια Ημέρα Διακοπής Καπνίσματος


Το κάπνισμα είναι η κύρια αποτρέψιμη αιτία θνησιμότητας, που ευθύνεται για περισσότερους από επτά εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως. Mε τις υπάρχουσες τάσεις αναμένεται δυστυχώς ότι το κάπνισμα θα προκαλέσει περισσότερους από οκτώ εκατομμύρια θανάτους, παγκοσμίως , κάθε χρόνο μέχρι το έτος 2030.

Οι τρεις κύριες αιτίες θνησιμότητας που σχετίζονται με το κάπνισμα είναι η αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσος, ο καρκίνος του πνεύμονα και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Οι επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι το κάπνισμα είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου για τη ΧΑΠ.

Η διακοπή του καπνίσματος μειώνει την επιταχυνόμενη μείωση της λειτουργίας των πνευμόνων και τον κίνδυνο εμφάνισης ΧΑΠ που σχετίζεται με το κάπνισμα.

Επιπλέον, η πλειονότητα των ατόμων με παραγωγή βήχα και πτυέλων με πρώιμη ΧΑΠ έχουν βελτίωση στα συμπτώματα τους πρώτους 12 μήνες μετά τη διακοπή του καπνίσματος.

Το κάπνισμα συνδέεται άμεσα με πολλές άλλες πνευμονικές καταστάσεις όπως ο συνδυασμός πνευμονικής ίνωσης και εμφυσήματος (CPFE), η αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία (DIP), ,η διάμεση πνευμονοπάθεια που σχετίζεται με αναπνευστική βρογχιολίτιδα (RBILD) η ιστοκυττάρωση Langerhans (PLCH) και ο καρκίνος του πνεύμονος .

Επιπλέον επιδεινώνει σημαντικά τα συμπτώματα του άσθματος.

Η διακοπή του καπνίσματος οδηγεί σε βελτίωση των αναπνευστικών συμπτωμάτων σε αυτούς τους ασθενείς.

Η διακοπή του καπνίσματος σε οποιαδήποτε ηλικία σχετίζεται με σημαντικά οφέλη για την υγεία για όλα τα άτομα που καπνίζουν.

Η διακοπή του καπνίσματος σε νεότερες ηλικίες, ειδικά πριν από την ηλικία των 40 ετών, σχετίζεται με μεγαλύτερη μείωση της πρόωρης θνησιμότητας από τη διακοπή σε μεταγενέστερη ηλικία.

Ωστόσο, η διακοπή του καπνίσματος ακόμα και μετά την ηλικία των 60 ετών, εξακολουθεί να σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με τους ηλικιωμένους ενήλικες που συνεχίζουν να καπνίζουν.

Τα οφέλη της διακοπής είναι πολύ σημαντικά

  • Σε 20 λεπτά ο καρδιακός ρυθμός και η αρτηριακή πίεση μειώνονται
  • Σε 12 ώρες τα επίπεδα του Μονοξειδίου του Άνθρακα στο αίμα μειώνονται • Σε 1-9 μήνες τα συμπτώματα βήχα και δύσπνοιας ,που σχετίζονται με το κάπνισμα μειώνονται
  • Σε 10 χρόνια ,ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου πνεύμονος ελαττώνεται στο 50%
  • Σε 5-15 έτη ο κίνδυνος εγκεφαλικών επεισοδίων και καρδιακής προσβολής μειώνονται 

Στην προσπάθεια της διακοπής του καπνίσματος ,ο καπνιστής μπορεί να ζητήσει βοήθεια. 

Ο ρόλος των ιατρείων διακοπής καπνίσματος και του πνευμονολογικού ιατρείου στην όλη διαδικασία είναι σημαντικός.

Εφαρμόζοντας ειδικούς αλγορίθμους οργανώνει σε συνεργασία με τον ασθενή του ένα πλάνο διακοπής καπνίσματος με συνδυασμό συμπεριφορικής υποστήριξης και φαρμακολογικής θεραπείας .

Ενδεικτική Βιβλιογραφία 

1. World Health Organization Report on the Global Tobacco Epidemic, 2011: Warning a bout the dangers of tobacco. World Health Organization, Geneva 2011. http://whqli bdoc.who.int/publications/2011/9789240687813_eng.pdf (Accessed on September 27, 2011). 

2. The health consequences of smoking—50 years of progress: A report of the Surgeon General. US Public Health Service; US Department of Health and Human Services, Ro ckville, MD 2014. 

3. WHO report on the global tobacco epidemic, 2017—executive summary: Monitoring tobacco use and prevention policies. Available at: https://www.who.int/tobacco/glo bal_report/2017/executive-summary/en/ (Accessed on February 08, 2020). 

4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Smoking-attributable mortality, years of potential life lost, and productivity losses–United States, 2000-2004. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2008; 57:1226. 

5. Cao Y, Kenfield S, Song Y, et al. Cigarette smoking cessation and total and causespecific mortality: a 22-year follow-up study among US male physicians. Arch Intern Med 2011; 171:1956. 

6. Smoking cessation: A report of the surgeon general—executive summary. US Public Health Service; US Department of Health and Human Services, Rockville, MD 2020.

Συγγραφείς άρθρου:

Μάριος Κούγιας
ΜD , MSc, PhD, ATSF
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος
Εντατικολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Δότης Γεώργιος
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

Κοινοποιήστε τη σελίδα