Κοπή πίτας 2018 CENTRAL MEDICAL PARK – LIFECHECK

Ευχαριστούμε τους φίλους και συνεργάτες που μας τίμησαν με την παρουσία τους στην κοπή της πίτας του κέντρου μας !!!

Ιατρικό-Νοσηλευτικό προσωπικό

Αριστείδης Χριστοφίδης – Στεφούδης Αντώνης

Αντώνης Στεφούδης – Αναστάσιος Κουμουλίδης
Το Ιατρικό προσωπικό
Κοινοποιήστε τη σελίδα