ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΗΠΑΤΟΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ

Όπως είναι κατανοητό οι όγκοι αυτοί ανάλογα με την βιολογική συμπεριφορά τους μπορεί να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις(πρωτοπαθής καρκίνος του ήπατος) , ενώ ανάλογα με την μακροσκοπική εικόνα τους διακρίνονται σε συμπαγείς ή σε κυστικούς.

Οι νεοπλασματικοί όγκοι του ήπατος μπορεί να είναι τόσο καλοήθεις (όπως το ηπατικό αδένωμα, την εστιακή οζώδη υπερπλασία, την αδενωματώδη υπερπλασία κ.ά.) όσο και πρωτοπαθείς (πρωτοπαθής καρκίνος του ήπατος) ή μεταστατικοί (μεταστατικός καρκίνος του ήπατος) κακοήθεις (ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα, αγγειοσάρκωμα, σάρκωμα κ.ά.). Στα παιδιά παρουσιάζεται ένας άλλος τύπος καρκίνου του ήπατος, το ηπατοβλάστωμα. Στις κυστικές παθήσεις του ηπατικού παρεγχύματος συμπεριλαμβάνονται τόσο καλοήθεις όσο και κακοήθεις κυστικές εξεργασίες όπως συγγενείς, νεοπλασματικές (τα κυστικά καρκινώματα), παρασιτικές (εχινόκοκκος) οι τραυματικές καθώς και τα ηπατικά αποστήματα.

Συχνότητα
Ο πρωτοπαθής καρκίνος του ήπατος / ηπατοκυτταρικός καρκίνος είναι αυτή τη στιγμή η τρίτη αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως με πάνω από 500.000 ασθενείς. Η επίπτωση του ΗΚΚ είναι υψηλότερη στην Ασία και την Αφρική όπου η ενδημική επικράτηση της ηπατίτιδας Β και C προδιαθέτει ισχυρά για την ανάπτυξη χρόνιας ηπατικής νόσου και ως αποτέλεσμα ανάπτυξη ΗΚΚ.

Ο πρωτοπαθής καρκίνος του ήπατος / ηπατοκυτταρικός καρκίνος παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από απόψη συχνότητας στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές του κόσμου, με ιδιαίτερς υψηλά ποσοστά εμφάνισης στις Ανατολικές χώρες (π.χ. στην Ιαπωνία, Κίνα, το Χονγκ Κονγκ κ.λπ).

Στην Ελλάδα παρουσιάζει μέτρια συχνότητα με κάθε χρόνο, 360 άνθρωποι κατά μέσον όρο εμφανίζουν πρωτοπαθή καρκίνο του ήπατος, που είναι δύο φορές πιο συχνός στους άνδρες συγκριτικά με τις γυναίκες, και σε άτομα άνω των 65 ετών. αλλά αυτή φαίνεται να είναι μεγαλύτερη, συγκρινόμενη με εκείνη της Δυτικής και της Βόρειας Ευρώπης.Συ

Συνέχεια στο άρθρο εδώ

Κοινοποιήστε τη σελίδα