ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΗΠΑΤΟΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ

Οι όγκοι που αναπτύσσονται στο ήπαρ μπορεί να προέρχονται από το ίδιο το συκώτι οπότε και χαρακτηρίζονται σαν πρωτοπαθείς όγκοι του ήπατος (πρωτοπαθής καρκίνος του ήπατος) ή να αποτελούν μεταστάσεις (μεταστατικός καρκίνος του ήπατος) που προέρχονται από όγκους σε άλλα σημεία του ανθρώπινου οργανισμού όποτε και χαρακτηρίζονται σαν δευτεροπαθείς ή μεταστατικοί όγκοι του ήπατος. Οι περισσότεροι όγκοι του ήπατος είναι μεταστατικοί (μεταστατικός καρκίνος του ήπατος) καθόσον το ήπαρ αποτελεί δυστυχώς όργανο-στόχο για μία πληθώρα όγκων που αναπτύσσονται στο ανθρώπινο σώμα.

Οι πρωτοπαθείς όγκοι του ήπατος μπορεί να προέρχονται, από το ίδιο το ηπατικό παρέγχυμα (τα κύτταρα του ήπατος), από τα ενδοηπατικά χοληφόρα σωληνάρια που αποχετεύουν την χολή από το συκώτι, από τα αγγεία του ήπατος, από τα στοιχεία του συνδετικού ιστού που βρίσκονται εντός του ήπατος και δημιουργούν το στηρικτικό πλέγμα όπου επικάθονται τα ηπατοκύτταρα.

Όπως είναι κατανοητό οι όγκοι αυτοί ανάλογα με την βιολογική συμπεριφορά τους μπορεί να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις(πρωτοπαθής καρκίνος του ήπατος) , ενώ ανάλογα με την μακροσκοπική εικόνα τους διακρίνονται σε συμπαγείς ή σε κυστικούς.

Οι νεοπλασματικοί όγκοι του ήπατος μπορεί να είναι τόσο καλοήθεις (όπως το ηπατικό αδένωμα, την εστιακή οζώδη υπερπλασία, την αδενωματώδη υπερπλασία κ.ά.) όσο και πρωτοπαθείς (πρωτοπαθής καρκίνος του ήπατος) ή μεταστατικοί (μεταστατικός καρκίνος του ήπατος) κακοήθεις (ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα, αγγειοσάρκωμα, σάρκωμα κ.ά.). Στα παιδιά παρουσιάζεται ένας άλλος τύπος καρκίνου του ήπατος, το ηπατοβλάστωμα. Στις κυστικές παθήσεις του ηπατικού παρεγχύματος συμπεριλαμβάνονται τόσο καλοήθεις όσο και κακοήθεις κυστικές εξεργασίες όπως συγγενείς, νεοπλασματικές (τα κυστικά καρκινώματα), παρασιτικές (εχινόκοκκος) οι τραυματικές καθώς και τα ηπατικά αποστήματα.

Κοινοποιήστε τη σελίδα
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •