Νεφρολογικό

ΙΑΤΡΟΣ:

Γιαννίκος Βασίλειος – Νεφρολόγος

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:

  • ΥΕΘΑ
  • ΓΕΝ
  • ΓΕΑ
  • ΓΕΣ
  • Λιμενικό
  • Generali