Σκαναβής Γεώργιος

Σκαναβής Γεώργιος – Ειδικός Καρδιολόγος
Εξειδίκευση στο ΓΝΑ Ιπποκράτειο και στο Ασκληπιείο Βούλας στις νεότερες υπερηχοκαρδιογραφικές τεχνικές (Δυναμική υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη (stress echo) – Tissue Doppler Imaging – Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα) Πιστοποιητικό εξειδίκευσης στις ανωτέρω τεχνικές από το υπουργείο υγείας.

Επιστροφή στο καρδιολογικό