ΜΑΣΤΡΟΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Γενικός χειρουργός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – POSTGRADUATE QUALIFICATION EXPERIENCE

PROJECTS – ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ